MMAF kontakti

Nodibinājums MŪZIKAS UN MĀKSLAS ATBALSTA FONDS (MMAF),
Reģ. nr.: LV40008064512
Juridiskā adrese: Kr. Barona 37-5, Rīga, Latvija, LV-1011
Banka: AS Swedbanka, HABALV22
Norēķinu konts: LV56HABA0551002170160
Norēķinu konts: LV35HABA0551026571664

Pasta sūtījumus lūdzam sūtīt:
Matīsa iela 13 – 22, Rīga, LV-1001

Laila Baumane:
Tālrunis: (+371) 29470103, (+371) 67279225
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norēķinu konts projektiem: LV35HABA0551026571664

Sandra Zandberga:
Tālrunis: (+371) 29470881
Tālr./fakss: (+371) 67557465
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norēķinu konts projektiem: LV56HABA0551002170160

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nododamies zemes rūpēm, lai neaizmirstam debesis.
            Kam nav savu debesu, tam nav arī savas zemes.
                                    (Kārlis Skalbe)


Mūzikas un mākslas atbalsta fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas tam dod tiesības saņemt ziedojumus, bet ziedotājiem – ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

Ziedojumu iespējams pārskaitīt:
„Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”
Reģ. Nr. LV40008064512
Konts LV56HABA0551002170160
Banka: Swedbanka, S.W.I.F.T.: HABA LV22

Lapas izstrāde balstīta uz Joomla!® un Crosstec